Ören Yerleri

Ana Sayfailcemiz Ören Yerleri

Ören Yerleri

Tarihi Karkamış Kalesi
 
İlçe merkezine 1 Km. uzaklıkta bulunan Karkamış kalesi, tarih öncesi kalıntılar yanında Erken ve Geç Neo Hitit dönemlerine ait iki ana yerleşim alanı bulunmuştur. Yapılan kazılarda büyük boyutlarda kerpiç duvarlı,basamaklı,iki katlı bir yapı topluluğu ortaya çıkmıştır.
 
Kent duvarları, yapılar artostatlı taş temeller, tapınak kalıntıları önemli buluntulardır. Kale kapıları İmparatorluk döneminde olduğu gibi üç geçitlidir.
 
Kentin duvarlarında ise,daha geç dönemlerinde yapıldığını gösteren izler vardır. Burada da çift duvarlı surlar ve düzensiz yerleştirilmiş burçların olduğu ve buluntular Neo Hitit dönemi, Hitit-Asur uslübunda konut ve dinsel mimariye ilişkin bilgileri artmıştır. Karkamış’ta Yunan Meporonların Hitit yapılarında karşılığı olan Hilani türünün geliştirilmiş örnekleri ortaya çıkmıştır. Artostat kabartılarında Hitit-Asur üslubundadır. Karkamış’ta bugün iç ve dış şehir surları, tapınak ve hilani tipi evlerin kalıntıları halen göze çarpmaktadır. Buradan elde edilen eserler günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

 
 
Tarihi Karkamış Tren Garı
 
Demiryolları açısından önemli bir kavşak olan Karkamış, tarihi Bağdat-Hicaz hattının içerisinde bulunan  Gaziantep-Nusaybin ile Halep-Çobanbey-Karkamış hattı ilçeden geçmektedir. Günümüzde, eski aktivitesini kaybetmiş olmasına rağmen ilçemizde bulunan TCDD atölyesi önemli hizmetlerde bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Halen Gaziantep’ten Nusaybin'e kadar çalışan posta treni, adeta ilçede demiryollarının yakın geçmişe kadar olan yorgunluğunu hatırlatmak için, varlığını inatla sürdürüyor gibidir. 
 
Türkiye ile Suriye arasında 3. demiryolu geçiş noktası olan Çobanbey sınır kapısı yıllardır hiçbir yenileme çalışması yapılmayan ve kullanılmayan 56 Km.si Türkiye sınırlarında bulunan toplam 140 Km. uzunluğundaki Karkamış-Çobanbey-Hattı’nın sınırlarımız içinde kalan yer ile, Suriye toprakları içinde bulunan bölümün modernizasyon ve alt yapı düzenleme çalışmaları tamamlanmış ve 22 Aralık 2009 tarihinde resmi törenle açılmıştır.  Avrupa ile Ortadoğu arasında da demiryolu taşımacılığının daha etkili hale gelmesini sağlayacak bu demiryolu hattı  Kilis-Gaziantep-Halep  arasında  saatte 120 Km. hız ile çalışacak tren seferlerine başlanmış olması nedeniyle, bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
 
İstanbul – Bağdat-Basra demiryolu hattının bir parçası olarak 1911-1913 yıllarında Almanlar tarafından Alman ve Fransız teknolojisi ile inşa edilmiştir. Toplam uzunluğu 870 metredir. Köprünün güneyinde 80 santimetre genişlikte yaya yolu mevcuttur. Köprü 10 adet ayak üzerine kurulmuştur. Halen demiryolu ulaşımında kullanılan köprü aynı zamanda Suriye ile olan sınırı da belirlemektedir. Karkamış ilçe merkezinin 1,5 km güneydoğusunda bulunan köprü Fırat nehrinin Türkiye topraklarını terk ettiği noktadır. 

 
Höyükler
 
Höyük, geçmişte insanlar tarafından muhtelif defalar iskan edilmiş ve günümüzde çoğunlukla küçük birer tepe şeklini almış olan antik köy veya şehirlerdir. Ülkemizin birçok yerinde görülmekle birlikte özellikle Güneydoğuda yaygın olan höyükler ilçemizde de bulunmaktadır. Son Karkamış ilçesine bağlı Akçaköy, Arıkdere, Ayıldız, Beşkılıç, Çiftlik, Subağı, Kelekli ve Yazır köylerinde bulunan 10 adet hüyükten sekizi Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Korumu Kurulu Müdürlüğünün 15.09.1994 tarih ve 1379 sıyılı yazısı ile 2863 ve 3386 sayılı yasaları gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tespit edilmiş ve 21.09.1994 tarihinde tapu kütüğüne gerekli şerh işlenmiştir.